„ Jeśli chcesz zrobić dobrą beczkę idź do lasu”

Jak się ma beczka do coachingu? Czy można porównać przebieg sesji coachingowej do tworzenia własnej beczki?

„ Jeśli chcesz zrobić dobrą beczkę idź do lasu” – powiedział mi kilka lat temu pan Mieczysław Klima. – „Tam, wśród wielu drzew, musisz znaleźć to właściwe, z którego powstanie twoja beczka. Będzie trzeba promieniście wyżymać klepki, odpowiednio je dobierać, obrabiać z obu stron. Potem, po 10 latach moczenia i suszenia, twoja beczka nie będzie się już zsychać. Natomiast każdego roku będą widoczne trwałe zmiany na lepsze”.

 

Jak się ma beczka do coachingu? Czy można porównać przebieg sesji coachingowej do tworzenia własnej beczki?

Biorąc pod uwagę tak ważne aspekty jak głęboka motywacja towarzysząca stworzeniu swojej beczki metodą tradycyjną, odkrycie wewnętrznej inspiracji oraz realizowanie zadania we właściwym dla siebie tempie, to zdecydowanie tak. Podobieństwo jest bardzo duże.  W coachingu elementy sesji są niezwykle efektywną metodą osiągania rezultatów.  Istnieje tylko jeden warunek: klient naprawdę tego chce.

Sesja coachingowa opiera się na określonym modelu i strukturze, których celem jest dostarczenie klientowi wszystkich potrzebnych mu narzędzi, których zastosowanie przybliży go do realizacji i osiągnięcia swoich zamierzonych rezultatów i przeprowadzeniu go przez zmianę.

W pracy z coachingiem warto pamiętać, że nie coach, a właśnie klient decyduje, o czym chce rozmawiać i jakie działania podejmować. W obszarach niekomfortowych dla klienta można posługiwać się symbolami tak, aby nie naruszyć komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Rolą coacha jest wspieranie i towarzyszenie klientowi w podejmowaniu nowych wyzwań i przekraczaniu strefy komfortu. Coach słucha i zadaje pytania. Inspiruje i wspiera.

Określenie tematu sesji przez klienta jest elementem wyjściowym. Bywa tak, że zaczynając od jednego tematu, w bezpiecznej atmosferze sesji coachingowej, klient samodzielnie często przechodzi do innego zagadnienia, któremu chce poświęcić czas. W tym etapie ważne jest, aby pomóc zidentyfikować to, w jakim stopniu wybrany temat jest oparty o własny system wartości, czy motywacja pracy z danym tematem jest motywacją wewnętrzną, motywacją własną czy też zewnętrzną, nie do końca spójną z klientem.

Zdefiniowanie celu na sesję jest najważniejszym momentem podczas spotkania.  Cały proces coachingowy oparty jest na celach, z podziałem na poszczególne sesje. Coach dba o to, aby cel na sesję był spójny z celem procesu. Rolą coacha jest wsparcie klienta w określeniu i zmierzeniu jego prawdziwej motywacji osiągania celu. Ważne jest zdiagnozowanie, jaki wpływ na otoczenie, na siebie samego, na różne odgrywane przez klienta role będzie miała realizacja wybranego celu. Dobrze zdefiniowany cel wzmacnia wewnętrzny system wartości i gwarantuje wysoką efektywność dalszej pracy.

Praca coachingowa polega na odwoływaniu się do rzeczywistości, do tego, co dzieje się w obszarze wybranego celu już teraz. To odniesienie do zasobów, z których klient czerpał w podobnych sytuacjach, gdy odniósł sukces lub był zadowolony z efektów swojej pracy.  Oglądanie rzeczywistości pomaga klientowi dojrzeć faktyczny stan rzeczy, a nie ten, który mu się wydaje, że jest. Często ten obraz bywa zakłócony przez różnego rodzaju doświadczenia i percepcję. To obszar, w którym klient z pełną świadomością nazywa każdy element swojej rzeczywistości, który może pomóc mu w osiągnięciu zdefiniowanego celu.

Poznając swoje własne zasoby i rzeczywistość, klient rozpoczyna poszukiwania różnych opcji, dróg, sposobów i metod dotarcia do celu. Korzysta ze swoich doświadczeń, szuka pomysłów, których jeszcze nie stosował, korzysta z doświadczeń tych, którzy go fascynują. Zaczyna przekraczać własne ograniczenia. Zaczyna planować i podglądać siebie wraz ze swoimi szalonymi pomysłami. Zaczyna być uważny na to, co może go powstrzymać w realizacji jego wymarzonego, prawdziwego celu zbliżającego go do wzmocnienia swoich wartości życiowych. Tu zaczyna się prawdziwy skok przez płotki.

Ostatnim elementem w strukturze sesji jest podsumowanie i wybór pierwszego kroku działania.  Klient sam wybiera i definiuje kolejność, czas i przestrzeń. Tutaj następuje doprecyzowanie szczegółów realizacji pierwszego kroku. Wszystko odbywa się w zgodzie z klientem i jego tempem. Coach nie pospiesza i niczego nie narzuca.

Pytania i rozmowa w coachingu to jedynie część narzędzi.  To także ruch, wspólne pokonywanie przeszkód, to praca na powietrzu, w otwartej przestrzeni. To też elementy zabawy klockami, kartami i obrazami. W trakcie sesji pojawiają się różnego rodzaju aktywności i ćwiczenia pozwalające na dogłębniejsze rozpoznanie potrzeb i wartości, pobudzające kreatywność, zmniejszenie wewnętrzne blokady przed nowym działaniem, zmniejszające opór przed zmianą. Dobry coach stosuje różne narzędzia dopasowane do potrzeb klienta. Ważne jest, aby rzeczywiście służyły one realizacji celu klienta.

Tak jak bednarz tworzy swoją beczkę w oparciu o sprawdzoną metodologię, tak dobry coach prowadzi klienta przez proces coachingowy. Inspiruje go również do obserwacji zmian i procesów zachodzących między sesjami. Pracując z coachem, klient dociera do własnego źródła motywacji. I tak jak w przypadku wytwarzania beczki, ważne jest solidne drzewo i proces utrwalania, tak trwałe kreowanie zmian i budowa nowych nawyków musi powstawać w oparciu o solidne i właściwe jedynie klientowi zasoby. Natomiast głębokie zmiany widoczne są tak szybko, jak duża jest determinacja i motywacja klienta.

Dominika Szabla

Napisz do autora:dominika.szabla@doradztwo-doit.pl

Doradca Personalny i Coach, doświadczony HR manager.Właściciel firmy „Doradztwo Personalne DO IT”  doradztwo-doit.pl oraz właściciel firmy „Team-Coaching” team-coaching.pl

Zobacz także: