Język angielski jest językiem dość fantazyjnym

Największym problemem w komunikacji jest iluzja, że do niej doszło’ – G.B. Shaw

Największym problemem w komunikacji jest iluzja, że do niej doszło’ – G.B. Shaw

Jak zauważył Richard Lederer – język angielski jest językiem dość fantazyjnym i wykazuje wiele tolerancji nawet do tak zadziwiających tworów jak sformułowanie Since there is no time like the present, he thought it was time to present the present. Pomimo zaskakującej elastyczności, w kontekście biznesowym może się jednak okazać, że krytyczna weryfikacja każdego użytego słowa jest dla efektywnej komunikacji sprawą najwyższej wagi.

Umiesz liczyć, licz

Jeśli jest słowo związane z finansami, którego użycie na pewno wywoła zamieszanie – takim słowem jest bilion. Trudność tkwi w tym, że liczebniki powyżej miliona można wypowiadać w języku angielskim na dwa sposoby, używając tzw. długiej lub krótkiej skali. Terminy takie jak miliard, biliard itp. w AgataTabela1polkrajach anglojęzycznych nie występują. Kwotę, którą w Polsce nazywamy miliardem, w Anglii określa się jako a thousand million, a w Ameryce jako billion.  Idąc dalej tym tropem polski bilion to dla Anglika billion, ale dla Amerykanina już trillion. Do niedawna większość Brytyjczyków używała słowa billion w znaczeniu miliona-milionów (tzn. jedynka plus dwanaście zer), podczas gdy w Stanach Zjednoczonych bilion oznacza tysiąc milionów (tzn. jedynka dziewięć zer). Pomimo rosnącej popularności użycia słowa billion w wersji amerykańskiej, należy być przygotowanym, że nasz rozmówca potencjalnie może trzymać się konserwatywnej wersji brytyjskiej. Rzadko się zdarza, by mnożnik różniący się tysiącem był bez znaczenia, stąd różnice w definicjach biliona powodują dużo zamieszania. Zestawienie nomenklatury przedstawiono w Tabeli 1.

Terminy, terminy…

Nieodzownym elementem komunikacji biznesowej jest również data, którą  w języku angielskim można zapisać na kilka sposobów. Warto zwrócić uwagę na różnice w formule brytyjskiej oraz AgataTabela2polamerykańskiej. Poniżej przykłady użycia obu konwencji.
GB
12 September 2013
12th September, 2013
12 Sept 2013
12th Sept 2013
12/09/2013
US
September 12 2013
09/12/2013
Zwróćmy szczególną uwagę na zapis numeryczny, który w obrocie międzynarodowym łatwo może stać się źródłem nieporozumienia. Interpretacja brytyjska oraz amerykańska daty zapisanej jako 12/09/2013 to odpowiednio:
GB 12 September 2013
US    9 December 2013
W celu zminimalizowania potencjalnych niejasności  można też odwołać się do formatu międzynarodowego:
YYYY-MM-DD (rok, miesiąc, dzień)

Pozory mylą
AgataTabela3Innym obszarem trudności w komunikacji jest przypisywanie błędnych znaczeń słowom brzmiącym podobnie w języku polskim i angielskim. I tak angielskie eventually znaczące w końcu pojawia się w kontekście jako ewentualnie, actual rzeczywisty staje się aktualnym (current, present), consequently (w rezultacie) zastępuje polskie konsekwentnie. Słownik Longman Dictionary of Contemporary English podaje następujące definicje wymienionych terminów.Zgodnie z powyższym, poprawna formuła typowych zwrotów biznesowych to:
Currently, I’m working on a new project. (nie actually)
The products are currently available. (nie actually)
Poprawnie użyte wyrażenie actually pojawi się natomiast w następujących kontekstach:
Actually, on second thoughts, I don’t think we should proceed with the matter. Labor costs have actually fallen.

Eventually

Kolejnym wyrażeniem często błędnie używanym jest wspomniane już angielskie eventually, które pojawia się jako odpowiednik polskiego ewentualnie. Angielskie wersje poniższych sformułowań:
Ewentualnie możemy spotkać się w przyszłym tygodniu.
Zrób to dziś, ewentualnie jutro.
to odpowiednio:
We can meet next week, if necessary.
Do it today or tomorrow.
AgataTabela5Odpowiednikiem polskiego ewentualnie byłoby w zależności od kontekstu angielskie  possibly/alternatively/if necessary, ale nie eventually. Wyrażenie eventually (w końcu, ostatecznie, koniec końców) zgodnie z powyższą defincją słownikową pojawi się natomiast w następujących kontekstach:
Eventually, we managed to complete the project.
They eventually decided to withdraw the application.
She eventually got promoted and moved to London.

Consequently/consistently

Następnym przykładem trudności w rozróżnieniu znaczeń będzie użycie angielskiego consequently (w rezultacie, wskutek czegoś) w rozumieniu polskiego konsekwetnie.
AgataTabela4Zgodnie z defincją, poprawne użycie wyrażenia consequently to na przykład:
Most computer users have never received any formal keyboard training. Consequently, their keyboard skills are inefficient.
Mając na myśli termin konsekwentnie – w języku angielskim użyć należy consistently: consistently high performance.
We need to be consistent in our approach.

Oczy szeroko otwarte

Gruntowna wiedza językowa to jedynie podstawa poprawnej komunikacji. Wymiana myśli ma przecież miejsce w konkretnym kontekście kulturowym. W aspekcie biznesowym rzadko jest to struktura jednolita. Może się okazać, że angielska wymiana zdań kryje w sobie bardzo odległe geograficznie niespodzianki. Na przykład w toku zaognionej dyskusji, chcąc uniknąć ponawiania katorżniczego wysiłku generowania z siebie egzotycznych dźwięków przy każdorazowym wypowiadaniu imienia i nazwiska chińskiego partnera w rozmowie, wpadamy na pomysł skrócenia sobie cierpienia i według dobrze znanego wzoru ograniczamy się do formuły Pan a następnie Nazwisko. I nagle widzimy zdziwioną minę uczestnika spotkania, który głowi się, jakim to sposobem jesteśmy już tak zaprzyjaźnieni, że zwracamy się do niego  Panie Gienku. *

*Kolejność zapisu imienia i nazwiska jest w tradycji chińskiej odwrotna w stosunku do polskiej –  najpierw  nazwisko, potem  imię.

Autor:
dr  Agata Piątek Współwłaściciel LegalConcept
Tłumaczenia, szkolenia Business&Legal English

www.legalconcept.pl

www.legalconcept.pl

Zobacz także: