Audyt i rekomendacje modelu obsługi klienta

Audyt Obsługi Klienta

Sprawdzimy czy działasz skutecznie!

Jakie sposoby komunikacji wykorzystujesz w relacji z klientem? W jaki sposób wykorzystujesz informację zwrotną? Czy Twój klient jest zadowolony?

Wzrost efektywności

Poprzez dobrą zmianę

Rekomendacje modelu obsługi klienta, który sprawdzi się w Twojej firmie.

Audyt i rekomendacje modelu obsługi klienta

Badanie wskaźników obsługi

Przeprowadzimy analizę obsługi klienta w Twojej firmie. Ocenimy skuteczność efektywność oraz poziom zadowolenia klienta z oferowanych rozwiązań.

W życiu musisz być rekinem, jeśli nie chcesz żeby dopadły cię inne rekiny.

Podpowiemy Ci, które procesy są wybrane odpowiednio, a którym przydałyby się modyfikacje. Wskażemy dedykowany proces obsługi dla Twojej firmy.

Daj swoim klientom 100% satysfakcji!

Porozmawiajmy

Masz pytanie na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz postępowania reklamacyjnego w Promocji. Przekazuję dane osobowe w sposób dobrowolny. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. spółka Selena SA z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112580, numer NIP 894-000-55-23.