Badania organizacyjne Bizlab

Badanie efektywności

Czy wszystko działa jak trzeba?

Jak motywować siebie i innych by poziom ich zaangażowania wciąż rósł?

Badanie satysfakcji

Co sądzą Twoi pracownicy?

Sprawdzimy, co o Twojej firmie i jej działaniu sądzą osoby w niej zatrudnione.

Badania organizacyjne Bizlab

Sprawdzimy co w trawie piszczy!

Badanie kultury organizacyjnej, silnych i mocnych stron, satysfakcji i zaangażowania pracowników.

W życiu musisz być rekinem, jeśli nie chcesz żeby dopadły cię inne rekiny.

Sprawdź EFEKTYWNOŚĆ swojej firmy i sposobu zarządzania.

Powiemy Ci, co można zmienić, by polepszyć atmosferę i zwiększyć zaangażowanie do pracy!

Porozmawiajmy

Masz pytanie na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz postępowania reklamacyjnego w Promocji. Przekazuję dane osobowe w sposób dobrowolny. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. spółka Selena SA z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112580, numer NIP 894-000-55-23.