Feasibility studies & business plan

Feasibility studies

Studium wykonalności

Analiza rynkowa, ekonomiczna, techniczna i strategiczna, które pozwolą określić szanse na powodzenie realizacji projektów firmy.

Business Plan

Biznesplan

W oparciu o studium wykonalności pomożemy stworzyć Ci dokument, który pomoże ocenić Ci opłacalność działalności całego przedsiębiorstwa.

Feasibility studies & business plan

Opłacalność Działań Twojej Firmy

Przeprowadzimy analizę opłacalności działań Twojej firmy na poziomie projektów, działów oraz całej organizacji.

W życiu musisz być rekinem, jeśli nie chcesz żeby dopadły cię inne rekiny.

Pomożemy stworzyć Ci realny plan efektywnych działań!

Zaplanuj swój sukces!

Porozmawiajmy

Masz pytanie na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz postępowania reklamacyjnego w Promocji. Przekazuję dane osobowe w sposób dobrowolny. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. spółka Selena SA z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112580, numer NIP 894-000-55-23.