Kryzysy wizerunkowe

Ryzyko Wizerunkowe

Bądź Przygotowany!

Ocena ryzyka wystąpienia kryzysu wizerunkowego w Twojej firmie. Audyt gotowości kryzysowej.

Zarządzanie kryzysami

Wyjdź z Opresji

Każdy z kryzysów wymaga odpowiedniego rodzaju działań. Podopowiemy, jak reagować, gdy wizerunek Twojej marki jest zagrożony.

Kryzysy wizerunkowe

PRZYGOTUJ FIRMĘ NA ICH WYSTĄPIENIE

Kryzys wizerunkowy pojawia się czasem bardzo nagle i niemal znikąd. Odpowiednia analiza potencjalnych źródeł zagrożenia pomoże uporać się z każdą sytuacją.

W życiu musisz być rekinem, jeśli nie chcesz żeby dopadły cię inne rekiny.

Powiemy Ci, jak wygląda odpowiednie zarządzanie kryzysami wizerunkowymi oraz właściwa strategia komunikacji w kryzysie.

Twoja firma odbędzie praktyczne ćwiczenia. Zbudujemy programy odbudowy wizerunku.

Porozmawiajmy

Masz pytanie na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz postępowania reklamacyjnego w Promocji. Przekazuję dane osobowe w sposób dobrowolny. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. spółka Selena SA z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112580, numer NIP 894-000-55-23.