Strategia komunikacji

Dotychczasowa komunikacja

Sprawdzimy Jak Działasz

Przeprowadzimy audyt dotychczasowych działań, wykonamy analizę grup docelowych i działań konkurencji.

Komunikacja krok po kroku

Zrobimy To Dobrze!

Określimy motywy przewodnie, wyróżniki, narzędzia i formy przekazu. Określimy, jakimi kanałami firma powinna docierać do klientów.

Strategia komunikacji

Krok po kroku

Najpierw określimy obecny stan rzeczy i efektywność podejmowanych działań komunikacyjnych. Jak odbierają firmę odbiorcy zewnętrzni?

W życiu musisz być rekinem, jeśli nie chcesz żeby dopadły cię inne rekiny.

Następnie wykonamy analizę grup docelowych i konkurencji. To, jak komunikuje się rynek i branża ma kluczowe znaczenie dla Twojej działalności!

Ustalimy narzędzia, sposób działania, formę komunikacji i środki przekazu. Wyznaczymy motyw przewodni marki oraz sposób oceny efektywności zamierzonych działań.

Porozmawiajmy

Masz pytanie na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz postępowania reklamacyjnego w Promocji. Przekazuję dane osobowe w sposób dobrowolny. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. spółka Selena SA z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112580, numer NIP 894-000-55-23.