Sukcesja rodzinna i technokratyczna

Sukcesja rodzinna

Dziedziczenie Biznesu

Doradztwo w zakresie sprawnego przekazywania firmy rodzinnej kolejnym pokoleniom.

Sukcesja technokratyczna

Dziedziczenie Kompetencyjne

Czy władza w firmie powinna zawsze należeć do kierowników produkcji, ekspertów i organizatorów?

Sukcesja rodzinna i technokratyczna

Dziedziczenie dorobku firmowego

Doradztwo w zakresie zabezpieczenia dziedziczenia firmy. Władza w rękach rodziny czy ekspertów?

W życiu musisz być rekinem, jeśli nie chcesz żeby dopadły cię inne rekiny.

Przekazanie zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa to nie prosta rzecz a skomplikowany proces. Doradzimy, jak to zrobić!

Wiedza, kontrola, konkretne działania, czyli sukcesja krok po kroku.

Porozmawiajmy

Masz pytanie na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz postępowania reklamacyjnego w Promocji. Przekazuję dane osobowe w sposób dobrowolny. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. spółka Selena SA z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112580, numer NIP 894-000-55-23.