Wzrost efektywności działu sprzedaży

Analiza procesu Sprzedażowego

Jak sprzedaje Twoja firma?

Ocena sprzedaży w Twojej firmie.

Wzrost efektywności

Jak go osiągnąć?

Sposoby i metody działania, które pozwolą by dział sprzedaży wykorzystywał cały swój potencjał.

Wzrost efektywności działu sprzedaży

Jak sprzedawać więcej?

Przeprowadzimy analizę wykorzystania potencjału sprzedażowego Twojej firmy.

W życiu musisz być rekinem, jeśli nie chcesz żeby dopadły cię inne rekiny.

Określimy właściwe kanały i techniki sprzedażowe, jakie sprawdzą się w Twoim przedsiębiorstwie.

Realnie zwiększysz sprzedaż!

Porozmawiajmy

Masz pytanie na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz postępowania reklamacyjnego w Promocji. Przekazuję dane osobowe w sposób dobrowolny. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. spółka Selena SA z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112580, numer NIP 894-000-55-23.