Czym jest Coaching?

Czy tym samym, co doradztwo lub mentoring? Kim jest dobry coach i jakie są zalety i korzyści z sesji coachingu w biznesie?

Coaching…to magiczne słowo, które od kilku lat dominuje w gabinetach managerów, prezesów oraz pokojach działów HR. Coaching wypowiadany jest z dumą, ale otoczony jest też różnymi mitami. „Ostatnio coachowałem nowego dyrektora” – mówił prezes jednej z firm. Ale czy naprawdę był to coaching?…Czy pomimo mody na coaching jest znane jego znaczenie? Czy coaching nie jest mylony z doradztwem, mentoringiem i terapią? Przyjrzyjmy się temu pojęciu bliżej.

Etymologia angielskiego słowa „coaching” najprawdopodobniej pochodzi od francuskiego słowa „coche”, oznaczającego przemieszczanie się z miejsca A do miejsca B. Francuskie „coche” pochodzi od nazwy węgierskiego miasteczka Kòcs, w którym w XVI wieku powstał pierwszy powóz. Woźnice przewożący pasażerów nazwali swoje zajęcie „coachingiem”. Współczesne znaczenie słowa coaching wprowadził w 1974 roku tenisista Tim Gallwey w książce „The Inner Game of  Tenis”. Przedstawił swoją teorię, która mówi, że najlepszą drogą do sukcesu nie jest dawanie rad, ale zadawanie właściwych pytań w odpowiednim czasie.Nawiązując do powstania powozów i ich funkcji transportowych, można śmiało odnieść się do tego jak działa coaching.

Czym jest więc coaching?  Jest to podróż, w którą wyrusza pasażer. Wyrusza razem z woźnicą. To droga, którą przemierza, aby dotrzeć do swojego celu. Podczas tej podróży podejmowanych jest wiele decyzji, ma miejsce wiele przygód, poszukiwań i odkryć.  Najważniejsze jest jednak to, że wszystkie decyzje i działania podejmowane po drodze są zgodne i spójne z wewnętrznymi wartościami pasażera.

Tajemnica sukcesu coachingu tkwi w sile jego inspiracji, pełnej akceptacji, otwartości na Klienta, w spojrzeniu w przyszłość bez terapeutycznego odnoszenia się do przeszłości oraz umiejętnego stosowania narzędzi coachingowych. Pracując w procesie coachingowym klient odnajduje w sobie głęboką motywację, energię do działania, zmienia swoją postawę na pozytywną i poszukującą rozwiązania. Może zrozumieć mechanizmy, które go blokują, zatrzymują, powodują, że jest zniechęcony i nie może dojść do swojego celu. Praca Klienta w coachingu to również początek jego świadomych zmian i modelowania blokujących przyzwyczajeń.

Coaching zorientowany jest na efekty, na realizację planów oraz zamierzeń biznesowych i osobistych. Bez względu na to czy jest to coaching biznesowy czy life-coaching, obszar życia prywatnego ujawnia się w różnych etapach procesu, ponieważ ta sfera najczęściej stanowi fundament realizacji zawodowej.W coachingu spoglądamy wstecz tylko wtedy, gdy poszukiwane są zasoby, wcześniejsze doświadczenia, dzięki którym można wzmocnić klienta.  Dlatego coaching nie jest terapią.

Coach towarzysząc klientowi w jego podróży rozwojowej zapewnia mu pełną akceptację, szacunek i dyskrecję, o czym mówi Kodeks Etyczny Coacha. Istotą coachingu jest przekonanie i wiara w to, że każdy człowiek posiada wszelkie niezbędne kompetencje, aby dokonać zmiany i zrealizować swoje cele. Praca coacha polega na inspirowaniu i odkrywaniu potencjału oraz ukrytych talentów umożliwiających rozwój i realizację zamierzeń i planów.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez ICF (International Coach Federation) stwierdzono, że praca z coachem znacząco wspiera wzrost efektywności pracowników, wspiera zmianę postaw z biernej na pozytywną i zaangażowaną, pozwala klientom wzmocnić swoje poczucie wartości osobistej i kompetencji zawodowych.

WhyCoachingWorks

W 2009 roku firma „A Better Perspective” przeprowadziła badanie na reprezentatywnej próbie 339 osób, które skorzystały lub/i były zleceniodawcami coachingu dla innych osób.  Badanie mierzyło,jakie są główne korzyści z coachingu dla organizacji oraz dla osób indywidualnych:

KorzysciZCoachingu

źródło:http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm KorzysciZCoachinguIndywidualneźródło:http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm

Analizując powyższe informacje wyraźnie widać jakie efekty i korzyści wynikają z pracy coachingowej zarówno dla pracowników indywidualnych, organizacji zlecających coaching, a nawet samego otoczenia osoby coachingowanej.

Warunek coachingu jest tylko jeden: wystarczy tylko chcieć.

W następnym miesiącu, w odniesieniu do przykładów, przybliżę pracę w procesie coachingowym .

Dominika Szabla

Napisz do autora:dominika.szabla@doradztwo-doit.pl

Doradca Personalny i Coach, doświadczony HR manager.Właściciel firmy „Doradztwo Personalne DO IT”  doradztwo-doit.pl oraz właściciel firmy „Team-Coaching” team-coaching.pl

Zobacz także: