Dla „Czasu na herbatę” zrobiliśmy badania marketingowe (FGI), a następnie strategię komunikacji.
Zespół managerski przeszkoliliśmy z zakresu kompetencji negocjacyjnych na poziomie eksperckim.

Zobacz także: